BARNEHAGENS ÅPNINGSTIDER

Generelt:

Barnehagen er åpen fra 07.00 til 16.30, mandag t.o.m. fredag.

Barnehagen tar sommerferie de 3 siste ukene i "fellesferien" - dvs uke 29, 30 og 31.                     Disse ukene er barnehagen stengt.


I tillegg har vi 5 planleggingsdager i løpet av året; som hovedregel vil 2 av disse være på høsten, mens de siste 3 legges til vårhalvåret. Disse prøver vi, så langt det lar seg gjøre, å legge til skolens planleggingsdager/fridager. Alle disse dagene er barnehagen stengt for barna.

 

Nærmere informasjon vedrørende åpningstider kan man finne i barnehagen vedtekter.